Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2016

6341 40a9

June 08 2016

Obecność, jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiemu człowiekowi. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy że jesteś.
3322 0beb 500
Reposted fromrol rol viaAmericanlover Americanlover
3275 d6bc
4564 987a
Reposted fromAmericanlover Americanlover
4567 a902
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Nie ma związków idealnych. Kłótnie są zawsze, więc pozostaje tylko wybór, z kim chcesz się kłócić.
— "Before we go"
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaExplorers Explorers
Może nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę.
— Janusz Leon Wiśniewski, „Samotność w Sieci”
Reposted frompanizwasem panizwasem viaExplorers Explorers
6928 e798
Reposted fromyolo28 yolo28 viatulele tulele
Reposted fromoll oll viaczoo czoo
6637 f191 500
Mądrości na murach, Warszawa, 2016
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaGeniusz Geniusz
Lubię znikać. Lubię się nie czuć i nie myśleć. Lubię się zaszyć w łóżku z książką i winem. Lubię jak zapominam o bożym świecie na chwilę.
— leniwe wieczory, wkońcu!
3055 49ed
Reposted fromEkran Ekran vialenka024 lenka024
2740 2753 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahysterie hysterie
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viamisiaq misiaq
3553 97a2 500
Reposted fromslodziak slodziak viaCarlota Carlota

June 07 2016

1290 6337
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl